HOME

Logo Pasqua in Puglia
dieORTEder

PASSION


dieTOUREN


derKALENDER

Grottaglie

 

DIE PASSION

di Domenico De Giorgio

a cura dell’Associazione Culturale
Piccolo Teatro di Grottaglie

Atto I
“Pria che il sol sorga all’occaso”

Pria che il sol sorga all’occaso
scorra il rio per la sorgente,
fian in pria le stelle spente
e poi Pier si cangerà, si cangerà!
Son con Te ovunque vada,
ai trionfi nella morte,
stretto sono alla tua sorte
come Pier, ti negherà?
Non negherà!
Non negherà!
Non negherà!
No, no, no, no, no.
Pria che il sol volga all’occaso
scorra il rio per la sorgente,
fian in pria le stelle spente
e poi Pier si cangerà,
Si cangerà!
No, Pier non cangerà
No, Pier non cangerà
Pier non cangerà,
Pier non negherà.

Atto II
“Direm che il popol muove”

Direm che il popol muove
con l’arte e con l’intrigo.
Gli apporterem le prove
che a Cesare è nemico.
Direm che è un sedizioso,
Direm che è un sedizioso,
direm che è un infedel…
che è un infedel
Direm che il popol muove
con l’arte e con l’intrigo.
Gli apporterem le prove
che a Cesare è nemico.
Direm che è un sedizioso,
direm che è un infedel
Direm, direm, direm che è un infedel.

Atto III
“Padre dal ciel…”

Gesù:
Padre dal ciel, Tu, il figlio
dall’alto soglio mira:
sul capo mio il turbine
già furioso spira;
dell’uom le colpe in numeri
a sostener non regge.
Padre son’io che chiedo
che abbi di me pietà.

Angelo:
Signor mio, deh! ti conforta!
E’ volere dell’eterno
che l’uomo salvi dall’inferno
tra i cui lacci nasce e muor.

Gesù:
Padre eterno! Al tuo volere
Pronto ogn’or mi sottometto;
al Calvario.
Or io mi affretto,
vieni, o Croce, al tuo Signor.

Atto IV
“Sotto i colpi dei duri flagelli”

Sotto i colpi dei duri flagelli
scricchian le ossa,
si squarcian le vene;
sangue già stillano i rossi capelli
sulle braccia, le mani, ed i pie’.

Ei vergogna, rossor non ebbe
proclamarsi figliolo di Dio;
ei cercava sedurre la plebe.
Sia la morte sua degna mercè.
Sia la morte sua degna mercè.
Sia la morte sua degna mercè.

Canto finale del V e ultimo atto

Maddalena:
Piangi, o madre, il tuo diletto,
e non fai che lacrimare,
Ah! Che il duolo
Che chiude in petto
È profondo,
profondo come il mare.
Ah! Quel duolo che chiude in petto,
ah! Quel duolo che chiude in petto.
E’ profondo,
come il mare.

Coro:
Non fia mai,
che da quest’urna
i miei passi volga il piè.


De Giorgio Domenico wurde am 27. Januar 1824 in Grottaglie geboren, seine Eltern waren Vito Vincenzo und Maria Farina. Er starb in Grottaglie am 28. Mai 1891. Domenico De Giorgio war Priester, Musiker, Lehrer und Verwalter, als Sekretär des ersten Gemeindeausschusses unter Bürgermeister Alfonso Pignatelli.
Er komponierte Volkslieder, aber sein Meisterstück ist “La Passione e Morte di Nostro Signore Gesú Cristo”, eine tragische Oper in fünf Akten. Die Oper wurde wahrscheinlich zwischen 1845 und ’48 geschrieben, da der Erzpriester, der das Libretto dazu verfasste, 1848 verstarb. Die Akte sind folgendermaßen benannt: 1. Akt – Das Abendmahl; 2. Akt – Der Hohe Rat; 3. Akt – Der Ölberg; 4. Akt – Die Verurteilung und der Gang zum Kalvarienberg – 4. Akt – Der Tod.

DICHTUNGEN DER VOLKSTRADITION GROTTAGLIES

AGUNIA

Štraziatu sobbra maru legnu
culli chjuevi mpriessu
iu ti vecu, omu ndegnu,
o Gesù, in agunia.
L'anima mea ti piccatori,
pi me tu sueffri l'angoscia ria,
ti lu cielu lu Signori
mori pi li piccati mia.
Comu notti si štenni nu velu
pi la virgogna si copri lu soli,
spira lu giuštu, lu Diu tlu cielu,
e di la terra lu criatori,
e alli sua pieti si senti
la sua matri tulenti.
Qua sacrificiu pi me piccatori,
pi me facišti lu signuria,
sobb'alla croci, o amatu Signori,
tu li spiašti li rei mia
e ti li tua piachi, li tua tilori
cunsulazioni pi me saria.
O omu, ca passi tra feri e cantini,
ti gioia furaci lu munnu è pasciutu.
Mira e trimienti, tu, Gesù mia,
ca sobb'alla croci pi te šte ppinnutu.
Nè t'oru o t'argientu
t'è štatu ccattatu lu paratisu,
o omu ntricusu,
ma cullu sangu t'agnellu sacratu
ca sobb'alla croci pi te l'ha virsatu.

L'INCONTRU CU MARIA

Nfacciati Maria cu lu tua figghju passa
strascinatu ta genti storta,
ti croci caricatu nterra ncatatascia
comu nu lazzaroni mannatu a morti.
Ca ti la porta si nfacciò Maria
vitennu lu sua figghju allu passai,
l'uecchj mpitriti pi lu tilori avia
lu peti no tinia allu caminai.
Comu na spata ti fuecu ardenti
li trapassò lu cori sua tulenti.
La santa Monica n'era cummari
e cu nu spraniu ti ncufanatu ardoru
a quera facci ca tanta lu munnu ama
li sci ssucò lu sangu e sutori:
e qua miraclu cu no sapia
la facci santa mpressa rimaniu.
Sobb'a monti Carvariu sona la tromma,
lu chjantu ca si faci la Matonna!
Ca lu Giuanni cunsulari no putia
lu straziu ca si faci quera tia.
A ogni corpu ca batti lu martieddu
na spata si rificca int'allu cori,
štinnutu sobb'alla croci com'a nn'agnellu
trafittu mani e pieti lu mia Signori.
L'uecchj allu Patri ha lliatu
e tuttu lu munnu ha pirdutu.

A CRISTU CRUCIFISSU

Crucifissu, o Gesù mia,
sobb'alla croci, marvaggia cosa,
la genti riti pi buffaria,
alla tua matri l'uecchj tua posa,
Edda šte chjanci, tu la te' ffita' a lu Giuanni
e lu tua pinsari alli peni amari
lu tua cori comu lu mari.

Siertu ti spini, ciritatu,
capu e capiddi, cràgnuli e sangu,
la lancia lu cori ti sfacedda,
la mamma toa tremla e chjanci,
e lu tua mantu, culori ti gigliu,
la virminosa genti si l'ha sciucatu.
Ti li tua piachi, o Gesù mia,
ti n'essi sangu pi li piccati mia.

Lu tua patiri ni scura lu cielu,
chjanci la terra pi lu tilori,
tinanzi allu Santu si štrazza lu velu,
pi quera tia no essi lu soli.
Trema la terra, o sgumientu sinceru,
ti l'universu è muertu lu signori.
Tì, lu sua patri qua štraziu ha pajatu
pi li tua piccati, o cori mia ngratu.

Piccè no chjanci, o cori mia?
Pi la tua fullia Crištu patiu,
iddu curpanza cetu no avia;
nt'alli sua piachi li tua piachi
et ogni pisu ca tuccava a tia
iddu pi te l'ha purtatu.
E comu pecra allu circinaturu,
e comu piecuru allu scannaturu
ti la sua vocca no assiu voci
ma sulu pirdonu pi l'omu riu.
Piccè no chjanci, mo', cori mia?

Sobbra ti tutti iddu era Diu
ma si liò ogni vitura
ti 'manu servu si vištiu
e d'umirtati la sua timura,
e at ogni omu ti cori riviellu
tissi ca era nostru fratellu.
Diu t'amori, piecuru nucenti,
pi me è patutu sulu tia.
Culla tua morti tu è cancillatu
a tuttu lu munnu li piccati.

LAMIENTU T'LA DDULIRATA

Stava la mamma soa sott'alla croce,
e Gesù trimintèa fìssu fìssu;
cchjù llàcrime no avèa, no avèa cchjù voce,
pi cchjànciri lu fìgghju crucifìssu.
Quanna pò ti lu legnu fóe calatu,
scinnèa la sera. Ccè pietate! 'N pìèttu,
comu fosse piccinnu, l'ha ppuggiàtu
la mamma sòa lu fìgghju sua dìlettu.
Sintiti, gente, amaru comu spata,
lu lamièntu t'la matre ddulirata;
lu lamièntu t'la Vergine ferita,
ca strènce mòrta — marammè! — la Vita.
Ièni, piccinnu mia,
e dduèrmi, core mia,
'n bràzzu alla mamma tòa.
Ccè ffìgghiu ca tinea!
Ci lu vitea ticea:
«Jàta alla mamma soa!»
Bbèddu ièri, ièri gintile:
t'li fìuri ti l'abbrile
tu ièri asse cchjù bbèddu.
Tu ièri sole e lluce
ca fìuri e prièsciu nnuce,
ddònca la rascia ppoggia.
E mmó mi l'ònu misu
'n croce! mi l'onu ccisu,
lu fiore e bbène mia.
C'hè fattu, fìgghju bbèddu,
ca t'ònu misu 'n cuèddu
legnu ccussì pisante?
C'hè fattu, fìgghju tòce,
ca t' ònu ppisu 'n croce
cu ghjuevi ntussicati?
C'hè fattu, fìgghju caru,
e' acitu e ffèle amaru
la vócca t'ònu ašcuatu?
F'igghju, còri ti mamma,
quann' hè tittu: «Eli, lamma,
lamma sabactanì? »,
lu sangu m'è ghjazzatu,
ca nò tt'è mai scappatu
nnu lùcculu ccussì
Hè priticatu amore:
pi cquistu t' lu tilòre
sè ll' ómu, marammèi?
Cce nò hè tatu alla gente,
o fìgghju mia nnucènte?
Pi cquistu t'ònu ccisu?
Quanta passi ònu tatu
sti pièti! e l'hè sciù cchjatu
la pec'ra ch'era persa.
sti tienniri manodde
onu saziatu fódde,
migghiàri ti ffamati;
surdi, zzuèppi, malati;
muèrti risuscitati:
a ttutti he fattu bbène:
e, pròpria pi llu bbène
ch'hè fattu, tanta pene
he vutu, fìgghju bbuènu?
E mmó ccè straziu sentu!
ca sbantu, ci trimèntu
stu piettu trapassatu;

sti mani ccussì ffriddi
e st'oro ti capiddi
strazzati ti li spini;
e cquesta fronte chjara
ca ti nna c'rona amara
porta li puncitòre:
tuttu stu cuèrpu santu
ca chjance ancora chjantu
ti sangu, sangu mia!
Li piàche tua so' spate,
fìgghju, ca so' cchjantate
'n piettu alla mamma tòa.
O vui ca pi lla via
passate, com' lu mia
nei ste nn'otru tilòre?
No! Granne abburisinnu, o Matre santa,
ète la pena tòa comu lu mare.
Ci la pò cunfurtà? Ognunu sbanta
a vvitè quiri sette spate amare.
Maria, pi cquiru còre nsangunatu,
pi lli piàche ti Cristu vive e vvere
àgghj pietate ti stu munnu ngratu!
O Matre ddulirata, miserere!

STAVA MARIA DOLENTE

Stava Maria Dolente senza respiro e voce
mentre pendeva in croce del mondo il Redentor.
e nel fatale istante crudo, materno affetto
Le lacerava il petto, le trafiggeva il cor.

O dolce madre, o pura, fonte di santo amore,
parte del tuo dolore fa’ che mi scenda in cuor.
Fa’ che ogni ardor profano, sdegnosamente sprezzi,
che a sospirar m’avvezzi sol di celeste ardor.

Gesú che nulla neghi a chi tua madre implora,
del mio morir nell’ora non mi negar mercè.
E quando fia disciolto dal suo corporeo velo,
fa’ che il mio spirto in cielo voli a regnar con te.Die Ursprünge des "Piccolo Teatro Di Grottaglie" gehen auf die zweite Hälfte der Sechzigerjahre zurück, als bei der der Pfarrkirche der SS. Annunziata von Grottaglie ein Gruppe junger Leute die Theatergruppe "Compagnia dei Simpatici" gründete. Im Jahr 1972 zog die Gruppe ins “Centro di Lettura” der Volksschule Sant'Elia um.
Die Schauspieltätigkeit gehörte bald zu den wichtigsten Tätigkeiten des Zentrums und führte zur Gründung des "Piccolo Teatro di Grottaglie". Die Theatergruppe hatte auch eine Satzung, deren Hauptpunkte die Liebe zu Grottaglie und zum Theater, die Wiederentdeckung der Traditionen und die Geschichte der Stadt betrafen. Der wichtigste Zweck der Gruppe war die Freundschaft und das kulturelle und menschliche Wachstum seiner Mitglieder. Im Bewusstsein der Bedeutung der Kenntnis der eigenen geschichtlichen Wurzeln und eingedenk der Tatsache, dass der Dialekt eine eigene Sprache darstellt, war und ist es das zentrale Anliegen der Gruppe, ihren kulturellen Horizont zu erweitern und weitere kulturelle Bausteine zu den bestehenden hinzuzufügen. Sie brachte Arbeiten hervor, die die Bedeutung der Gruppe erhöhten und den kulturellen Reichtum der Stadt vermehrten.
Der Verein ist Mitglied der FITP und arbeitet mit anderen Gruppen der Region zusammen. Ihre Tätigkeit umfasst auch Benefizveranstaltungen zu Gunsten anerkannter wohltätiger Einrichtungen und bedürftiger Mitbürger.

veranstaltungen

 
La Settimana Santa

GALLIPOLI
La Settimana Santa

La Passione Vivente

TRINITAPOLI
La Passione Vivente

Verso la Pasqua...

CASTELLANA GROTTE
Verso la Pasqua...

Mostra Fotografica

BARLETTA
Mostra Fotografica

Passio Christi - Passio Hominis

CORATO - MOLFETTA - BITONTO - BISCEGLIE - RUVO DI PUGLIA
Passio Christi - Passio Hominis

Passio Christi - Passio Hominis

BITONTO
Passio Christi - Passio Hominis

Concerti

BISCEGLIE
Concerti

Simboli e Tradizioni della Settimana Santa

NOICATTARO
Simboli e Tradizioni della Settimana Santa

Canti di Passione

MARTIGNANO
Canti di Passione

Processione dei Misteri

NOCI
Processione dei Misteri

Eventi

CASTELLANA GROTTE
Eventi

Riti della Settimana Santa

COPERTINO
Riti della Settimana Santa

Udite Figlie

COPERTINO
Udite Figlie

Concerto della Passione

COPERTINO
Concerto della Passione

Via Crucis Terraterra

BITONTO
Via Crucis Terraterra

Processione dei Misteri

BITONTO
Processione dei Misteri

Mater Dolorosa

RACALE
Mater Dolorosa

Concerto

SANNICANDRO DI BARI
Concerto

Rappresentazione vivente della Passione e Morte di Cristo

TROIA
Rappresentazione vivente della Passione e Morte di Cristo

Conferenza Stampa presentazione 'Settima Santa a Canosa'

CANOSA DI PUGLIA
Conferenza Stampa presentazione 'Settima Santa a Canosa'

I Riti della Settimana Santa

CASTELLANA GROTTE
I Riti della Settimana Santa

La Settimana Santa - Riti e Tradizioni

GROTTAGLIE
La Settimana Santa - Riti e Tradizioni

Maria S.S. Addolorata e Riti della Settimana Santa

RUTIGLIANO
Maria S.S. Addolorata e Riti della Settimana Santa

La Settimana Santa

MOLA DI BARI
La Settimana Santa

Il Rito del Borbone

MASSAFRA
Il Rito del Borbone

Conferenza Stampa

CASTELLANA GROTTE
Conferenza Stampa

Settimana Santa

FRANCAVILLA FONTANA
Settimana Santa

Presepe Pasquale

SAN VITO DEI NORMANNI
Presepe Pasquale

Concerto

NOICATTARO
Concerto

Concerto

GALLIPOLI
Concerto

Sabato Santo

CORATO
Sabato Santo

Venerdì Santo

CORATO
Venerdì Santo

Il Programma

VICO DEL GARGANO
Il Programma

Settimana Santa 2019

NOICATTARO
Settimana Santa 2019

Concerti ed Eventi Artistici

CERIGNOLA
Concerti ed Eventi Artistici

Conferenza stampa gemellaggio tra i Concerti Bandistici ''Citta di Bisceglie'' e ''Città di Bitritto''

BISCEGLIE
Conferenza stampa gemellaggio tra i Concerti Bandistici ''Citta di Bisceglie'' e ''Città di Bitritto''

L'Uomo dei Dolori - Mostra

PALESE
L'Uomo dei Dolori - Mostra

Settimana Santa

BITONTO
Settimana Santa

Allestimento Diorama Pasquale

FASANO
Allestimento Diorama Pasquale

''Volti di Passione'', la rappresentazione meditazione che ci avvicina alla Pasqua

BISCEGLIE
''Volti di Passione'', la rappresentazione meditazione che ci avvicina alla Pasqua

Ieri e Oggi - Mostra Fotografica

TRINITAPOLI
Ieri e Oggi - Mostra Fotografica

Passionis Musica - Concerto delle Palme

BITONTO
Passionis Musica - Concerto delle Palme

Settimana Santa 2019 a Canosa di Puglia: i riti e le visite guidate in città

CANOSA DI PUGLIA
Settimana Santa 2019 a Canosa di Puglia: i riti e le visite guidate in città

Aspettando la Settimana Santa

VICO DEL GARGANO
Aspettando la Settimana Santa

Settimana Santa

CASARANO
Settimana Santa

Celebrazione della Via Crucis

CASARANO
Celebrazione della Via Crucis

Passioni in Santo Stefano

MOLFETTA
Passioni in Santo Stefano

Sulla Via del Calvario

VALENZANO
Sulla Via del Calvario

Note e Tradizioni della Settimana Santa in Puglia

CONCERTI
Note e Tradizioni della Settimana Santa in Puglia

Nella Passione per Passione

TRINITAPOLI
Nella Passione per Passione

Crucifixerunt Eum

PALESE
Crucifixerunt Eum

Hoc Passionis Tempore

MOLFETTA
Hoc Passionis Tempore

Mostra Passione ''Ave Mater Dolorosa''

GIOVINAZZO
Mostra Passione ''Ave Mater Dolorosa''

Via Crucis Chiesa San Domenico Bitonto

BITONTO
Via Crucis Chiesa San Domenico Bitonto

Facies Passionis

TARANTO
Facies Passionis

La grande processione del Sabato Santo a Molfetta

MOLFETTA
La grande processione del Sabato Santo a Molfetta

verlagswesen

 
Sulle vie della Settimana Santa - Canosa di Puglia approda a Valladolid in Spagna

SULLE VIE DELLA SETTIMANA SANTA - CANOSA DI PUGLIA APPRODA A VALLADOLID IN SPAGNA

Una storia di Fede - La processione delle donne al mattino del Venerdì Santo di Vico del Gargano

UNA STORIA DI FEDE - LA PROCESSIONE DELLE DONNE AL MATTINO DEL VENERDì SANTO DI VICO DEL GARGANO

La grande processione del Sabato Santo a Molfetta

LA GRANDE PROCESSIONE DEL SABATO SANTO A MOLFETTA

Guida agli eventi della Settimana Santa in Puglia

GUIDA AGLI EVENTI DELLA SETTIMANA SANTA IN PUGLIA

MOLFETTA E IL SUO VENERDI SANTO

MOLFETTA E IL SUO VENERDI SANTO

DE PASSIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM MELPHICTAM

DE PASSIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM MELPHICTAM

LA SETTIMANA SANTA DEI BARESI

LA SETTIMANA SANTA DEI BARESI

TI VOGLIO BENE

TI VOGLIO BENE

LA SETTIMANA SANTA A NOICATTARO - VOCI E IMMAGINI

LA SETTIMANA SANTA A NOICATTARO - VOCI E IMMAGINI

Una storia di fede e devozione

UNA STORIA DI FEDE E DEVOZIONE

Il venerdi santo a Vico del Gargano

IL VENERDI SANTO A VICO DEL GARGANO

La Memoria dei Gesti nei Sepolcri

LA MEMORIA DEI GESTI NEI SEPOLCRI

   
Partner
Associazione di promozione turistica e culturale Puglia Autentica
T. +39.3483573643 - +39.3387358404 - P. IVA 07672530727